logo

 Onderzoek         Contact  FAQ

Welkom bij “Suiker in Perspectief”, de (gratis) digitale nieuwsbrief van Kenniscentrum suiker & voeding. Door middel van deze digitale uitgave willen wij u op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken betreffende de gezondheidsaspecten van suiker. Hiermee wil Kenniscentrum suiker & voeding een actieve bijdrage leveren aan een gewogen maatschappelijke discussie over suiker in relatie tot voeding en (mond)gezondheid. De nieuwsbrief verschijnt 3-4 keer per jaar en wordt per e-mail verzonden naar de abonnees.

Eerdere Edities

Voeding en topsport | juni 2008

Deze zomer staat, zo lijkt het, bijna volledig in het teken van topsport. Op het EK Voetbal, de Tour de France, Wimbledon en – het tot nu toe meest spraakmakende sportevenement - de Olympische Spelen in Peking, leveren topsporters uit binnen- en buitenland hun topprestaties. Maar hoe zit het met hun voeding? Welke rol speelt voeding bij het leveren van sportieve prestaties? In deze nieuwsbrief wordt ingezoomd op de laatste stand van zaken omtrent voeding en topsport

Naar de nieuwsbrief


sip 140 09

Kinderen, leefstijl en gewicht | maart 2008

Er komen steeds meer kinderen met overgewicht en ook obesitas. Inzicht in het ontstaan op jonge leeftijd is belangrijk om op tijd in te kunnen grijpen. In Nederland zijn momenteel verschillende onderzoeken gaande op het gebied van overgewicht bij kinderen. Een ervan is KOALA Leefstijl en Gewicht.

Naar de nieuwsbrief


sip 140 08

Kennis door onderzoek | november 2007

In onderzoek dat Suikerstichting Nederland zelf initieert of ondersteunt, wordt nauw samen- gewerkt met (internationaal) erkende onderzoeksinstellingen, universiteiten, voedingswetenschappers en tandheelkundigen. In dergelijke studies staat veelal het effect van suiker/koolhydraten centraal. In deze nieuwsbrief wordt ingezoomd op de drie meest recente onderzoeken die tot stand zijn gekomen door medewerking van Suikerstichting Nederland.

Naar de nieuwsbrief


sip 140 07

Workshop Actief Nederland, een markt voor de diëtist | juni 2007

Mensen met een actieve leefstijl maken veelal bewuste keuzes en staan open voor adviezen om gezonder te leven, zich fitter te voelen en beter te kunnen presteren. Een advies over een passende voeding mag hierbij niet ontbreken. In deze speciale editie van Suiker in Perspectief krijgt u een impressie van de workshop.

Naar de nieuwsbrief


sip 140 06

Glycemische Index | mei 2007

In 1981 werd de glycemische index (GI) geïntroduceerd door Amerikaanse wetenschappers als dieetconcept bij de behandeling van diabetes mellitus type 1. Later werd het onderzoeksgebied van de GI uitgebreid naar hart- en vaatziekten, metabool syndroom, diabetes mellitus type 2 en overgewicht. Tot op heden bestaat er geen consensus over de toepassing van de GI bij de preventie of behandeling van dergelijke chronische aandoeningen. In deze nieuwsbrief worden diverse aspecten van de GI nader belicht waarbij de 'voors' en 'tegens' voor het voetlicht komen.

Naar de nieuwsbrief


sip 140 05

Richtlijnen Goede Voeding | februari 2007

Op 18 december 2006 presenteerde de Gezondheidsraad het advies Richtlijnen Goede Voeding 2006. De Richtlijnen Goede Voeding zijn bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van het voedingsbeleid en bij het volgen van de effecten van dat beleid. Ook vormt het advies de basis voor de voedingsvoorlichting in ons land. In deze nieuwsbrief wordt op een aantal aspecten uit het advies dieper ingegaan.

Naar de nieuwsbrief


sip 140 04

Supplement International Journal of Obesity | november 2006

Op 5 en 6 april 2006 vond in Utrecht de internationale workshop “Simple carbohydrates and obesity: Fact, Fiction and Future” plaats. De workshop was een initiatief van Suikerstichting Nederland. De resultaten verschenen begin december 2006 in een supplement van het International Journal of Obesity. In deze speciale editie van Suiker in Perspectief wordt teruggeblikt op de workshop.

Naar de nieuwsbrief


sip 140 03

Mentale en fysieke conditie | oktober 2006

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”. De scheidslijn tussen geestelijk en lichamelijk welzijn lijkt met elk nieuw onderzoek kleiner te worden. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op mentale en fysieke mechanismen in relatie tot voeding die van invloed zijn op het dagelijks functioneren zoals eetgedrag, smaakwaarneming en –voorkeuren en lichamelijke inspanning.

Naar de nieuwsbrief


sip 140 02

Mondgezondheid | mei 2006

De gebitsgezondheid in Nederland ligt op een hoog peil. De laatste tijd verschijnen echter berichten dat de gebitsgezondheid zou afnemen, met name de verzorgingsgraad bij kinderen. Deze nieuwsbrief belicht de laatste stand van de wetenschap rondom tandcariës, tanderosie en gebitsverzorging.

Naar de nieuwsbrief


sip 140 01

Overgewicht | december 2005

Overgewicht vormt wereldwijd een van de grootste gezondheidsbedreigingen van deze tijd. Deze nieuwsbrief gaat in op de laatste wetenschappelijk inzichten en onderzoeken. Ook passeren nieuwe initiatieven de revue om het alsmaar groeiende probleem van overgewicht en obesitas aan te pakken.

Naar de nieuwsbrief

Afdrukken

deel deze pagina